5 Tips ‘Omgaan met verbale agressie’

5 Tips ‘Omgaan met verbale agressie’

Weet je het nog? In mijn vorige blog schreef ik over hoe je klanten tegen de haren in kon strijken en hoe je ze ‘op de kast’ krijgt, in plaats van ‘ aan tafel’! Deze keer gaat mijn blog over hoe je je klanten nou juist de-escalerend, prettig en rustig benadert, ook al zijn ze […]