Werken met het pestkwartet, deel 3

Werken met het pestkwartet, deel 3

Afgelopen weken waren we met het pestkwartet op twee verschillende congressen voor medewerkers in de gezondheidszorg die te maken hebben met agressie, initmidatie of pesten. Daar werd ik opnieuw en herhaaldelijk geconfronteerd met opmerkingen als : ‘nee hoor, dat gebeurt bij ons niet’, ‘bij ons gaat het juist heel goed’, ‘wij …