Coaching wordt vaak ingezet bij het aangaan van een nieuwe functie, na uitval, bij conflicten of gewoon ‘omdat het zo’n prima steun in je rug is’.  Algemeen doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. 

 

Wat doe je in coaching?

Je krijgt de gelegenheid je vraag of doel te formuleren door te vertellen wat je ‘nog beter wilt gaan doen’ dan dat je al doet ! Deze positieve insteek speelt in het hele proces mee. Wat kan je al? Hoe goed doe je dat dan? Hoe komt het dat je dat al zo goed doet? En vervolgens gaan we bespreken waar nog wat te winnen valt en dat wordt je doel.

We gebruiken tijdens de coaching verschillende werkvormen zoals kaarten, rollensspel, tekeningen, kwaliteitenspel en op verzoek schuift een actrice aan als oefenmateriaal!

Verschillende vormen van coaching:

Face to face ofwel de coach en de coachee:
We zitten aan tafel en/ of we gaan wandelen !

Kleine groepjes:
De coach met 2, 3 of 4 coachee. Bijvoorbeeld een aantal collega’s van een multidisciplinair team of maatschappelijk werkers uit eenzelfde organisatie. Maar ook startende functionarissen zoals docenten, uitvaarleiders, groepswerkers, startende leidinggevenden.

Wil je meer weten ? Bel 06-53124959 of mail info@vanleeuwentrainingencoaching.nl