Het opzetten en begeleiden van intervisiegroepen

Regelmatig word ik gevraagd om een intervisiegroep te begeleiden waarbij het uiteindelijk de bedoeling is dat ik ‘mijzelf overbodig maak’ en dan wel zo dat de intervisanten zelf verder kunnen!  Ik leer de deelnemers dus intervisie te doen door ze o.a. de diverse rollen aan te leren zoals ‘begeleider’, ‘deelnemer’ en ‘inbrenger’.  Daarbij leer ik de deelnemers een aantal methoden van intervisie zoals de ‘incidentmethode’, de ‘vijf stappen methode’, de ‘Balint’ en ‘Raguse’.  Uiteraard afhankelijk van de vragen van de deelnemers.

Ik vind het erg belangrijk dat nadat de  intervisor ‘weg is’, de intervisiegroep dusdanig is gefaciliteerd (tijd, ruimte, echt doen !) dat de frequentie van intervisie doen daadwerkelijk in stand blijft.

Voor wie is de training intervisie bestemd?
Voor medewerkers die zelfstandig en op professionele wijze hun werkproblemen willen bespreken. Dit kunnen medewerkers zijn uit eenzelfde organisatie die in dezelfde functie werken of medewerkers vanuit diverse organisaties die daarna de methodiek in hun eigen organisatie willen doorvoeren.

Wil je meer weten ? Bel 06-53124959 of mail info@vanleeuwentrainingencoaching.nl