Teambegeleiding (team medewerkers met teambegeleider) vindt soms plaats nadat teambuilding heeft plaatsgevonden. Soms komen er uit de teambuilding zaken die nader bewerkt moeten worden in het team. Denk bijvoorbijbeeld aan functies, rollen, taken, personeelswisseling, onenigheid, veranderde verantwoordelijkheden, werken met minder personeel en toch aan dezelfde verwachtingen moeten voldoen!

De werkwijze kan per bijeenkomst verschillen: casuïstiek inbrengen, werken met beeldkaarten, spelvorm (feedback, teamspel, teamrollen), intervisie. In elk geval zorg ik ervoor dat de medewerkers met allemaal verschillende leerstijlen actief in het proces betrokken blijven.

Voor wie is teambegleiding bestemd?
Voor teams die hun samenwerking willen optimaliseren of die net starten met hun samenwerking. Of teams die juist met minder collega’s een nieuwe start dienen te maken en nog niet zo goed weten hoe.

Hoe lang duurt teambegeleiding?
In overleg spreken we af wat de tijdsinvestering wordt. Ik merk dat eens per drie weken twee uur gangbaar is, maar dat 1 x per maand een middag ook wel eens gevraagd wordt.

Teamdag Timon 005